Dushasana vesham in Kathakali

Portrait of a kathakali artist in dushasana make-up

Kathakali artist in dushasana make-up | Trivandrum, Kerala, India

About these ads